Elevii care stau la ore fără camera video nu pot fi considerați absenți dacă răspund cerințelor profesorilor / La evaluări sunt obligați să aibă camera pornită, potrivit modificărilor făcute prin ordin de ministru

Ordinul de ministru nr 6.200/16.12.2020 completează una dintre obligațiile elevilor din OMEC 5.545/2020, cel care prevede regulile în predarea online din acest an școlar.

Forma veche a acestui articol modificat era următoarea: elevii “au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate”.

Citeste continuarea pe edupedu.ro

scroll to top