Radierea din registrul comerţului a sucursalelor înfiinţate de societăţi comerciale

Dosarul pentru radierea din registrul comerţului şi de la organul fiscal a sucursalelor înfiinţate de societăţi comerciale, va conţine, în ordinea indicată mai jos, următoarele documente:

* Cerere de radiere – declaraţie de menţiuni (formular tip nr. 5), în 3 exemplare;

* Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor, cu excepţia SRL cu asociat unic (original);

* Actul adiţional în formă autentică (original + 2 copii);

Citeste continuarea pe legestart.ro

scroll to top